Lần thứ 2 bị từ chối rồi, tự từ chối không cần nói thẳng.

Cảm giác bị từ chối có thể khó chịu thật đấy, nhưng ít ra cũng có thể giúp mình quay lại cuộc sống bình thường ban đầu.
Ít ra, mình cũng biết được sự thật.

Có thể mình sẽ ít nghĩ lại chăng? Lần này được bao lâu đây?

Mình từ bỏ được rồi, phải không? Vì nếu không tự lo cho mình, thì không ai lo được cho mình hết, bé à.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *