Chiều 30/11, một động lực nào đó, khi mình đang làm việc khiến mình cảm thấy mình muốn nói ra. Mình nhất định sẽ nói.

Thế nhưng, lại suy nghĩ, nếu mình nói ra, mình có thể sẽ nhẹ lòng, nhưng mình có đẩy những suy nghĩ, những tâm tư của mình cho người ta không? Nếu vậy, mình đang tạo nghiệp rồi!

Vậy mình nên nói, hay không nói đây?

Lời nói cứ đến ngay miệng, rồi lại nuốt vào trong =))))

Thế rồi, mình cũng nói. Dù sao cũng bì từ chối 2 lần rồi mà (nhưng chưa chính thức), giờ chỉ là hợp thức hóa lời từ chối thôi, cũng không sao đâu phải không? Chỉ mong là người ta đừng suy nghĩ gì, hay đừng thấy tội lỗi gì vì từ chối mình thôi.

Nếu không, chắc mình tội lỗi lắm.

Nhưng mà, không hiểu sao, mình vẫn buồn. Nhìn thấy người ta, mình vẫn buồn. Thật kỳ lạ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *