Tôi đoán là ai trong chúng ta, khi đi làm mà chẳng gặp những chuyện oái oăm và khó xử đúng không? Đúng không nè? Hãy ừ đại một cái để tôi thấy rằng mình có đồng mình điiiiii

Nhưng chuyện của tôi, oái oăm đều do tôi mà ra á 😭😭 Do chính cách tư duy của mình mà tai hại đó, bạn hiểu không 😭

Giờ nghĩ lại còn thấy mình thật là…quê thúi 🤣

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *